Suppo Live Chat Blog

Píšeme o našom real-time chate, funkcionalite, zaujímavostiach, technických riešeniach, marketingu, ...

Štatistiky - rozdelenie grafu na: Návštevy za posledný mesiac a Konverzácie za posledný mesiac

V štatisktikách sme rozdelili graf, ktorý dával do pomeru počet návštev a počet konverzácií pre jednotlivé dni za posledný mesiac. Povodné riešenie malo problém u zákazníkov, ktorí majú návštevnosť rádovo v tisíckach. Kedže bežný počet odsupportovaných návštevníkov je rádovo v desiatkach v pomere s tisíckami návštev, údaj o počte konverácií alias chatov, nebol na grafe vidno. Po novom teda rozdelený graf vyzerá napr. takto:

Štatistiky - rozdelenie grafu na: Návštevy za posledný mesiac a Konverzácie za posledný mesiac

Veríme, že táto zmena napomôže k prehľadnosti pri analýze a vyhodnocovaní dát (napr. zhodnotenie účinnosti marketingovej kapane).


Štatistiky

V administrácií pribudla nová sekcia s názvom Štatistiky. Dostupná je len pre administrátorské konto (nie pre obyčajných agentov) a poskytuje globálny pohľad na získané dáta. Konkrétne v nej môžeme nájsť informície ako:

  • stav agentov (Ktorý agent je online, kto offline)
  • priemerný a najdlhší reakčný čas (Reakčný čas je doba za akú agent reaguje na dotaz od návštevníka. Do jednej minuty je akceptovatelný. Nad minutu už náštevník častokrát nadobúda pocit, že sa eshopu/webu jej prevádzkovateľ nevenuje. Preto pre tieto prípady, je tu dostupná funkcionalita automatických správ, kde si jednoducho môžeme nastaviť hlášku, ktorá sa návštevníkovi zobrazí, ak agent nereaguje napr. po dobu 30 sekundách, alebo minuty. Túto funkcionalitu máme momentálne v snahe nahradiť za automatického agenta alias bota, ktorý sa takejto úvodnej konverzácie ujme a ak si nebude vedieť rady, privolá agenta)
  • zmeškané konverzácie (Ide o počet konverzácií na ktoré žiaden z agentov nereagoval … alebo nestihol reagovať)
  • priemerný čas návštevníka na webe (Ako dlhý čas strávia v priemere návštevníci na vašom webe)
  • priemerné a najdlhšie trvanie konverzácie (Ako dlho trvá priemerná a najdlhšia konverzácia/chat)
  • priemerný počet konverzácií za deň spadajúci na daného agenta
  • pomer poču návštev a konverzácií deň po dni v prehľadnom grafe za posledný mesiac

Suppo Live Chat - Štatistiky

Veríme, že tieto dáta vám napomôžu preniknúť hlbšie do diania na vašom webe resp. eshope.