Suppo Live Chat Blog

Píšeme o našom real-time chate, funkcionalite, zaujímavostiach, technických riešeniach, marketingu, ...

Zjednotenie sekcií História návštev a konverzácií

Zjednotením/unifikáciou prešli nielen ikonky, ako je vidno na obrázku nižšie:

História konverzácí a návštev

… ale hlavne dáta, ktoré sú zobrazené v responzívnom gride. V sekcií konverzácie sa zobrazuje nasledovné:

História konverzácí

Ikonka štátu návštevníka + jeho meno alebo ID, nasledujú ikonky platformy (PC, tablet, smartphone), Operačného systému a prehliadač. Pod tým je uvedený počet správ v danej konverzácí a meno agenta, ktorý komunikoval z návštevníkom.V pravej časti je to potom čas trvania a doba kedy prebehla konverzácia.

Sekcia história návštev je obdobná:

História návštev

Ikonka štátu návštevníka + jeho meno alebo ID, pre zmenu nasleduje poradové číslo návštevy na webe (v tomto konkrétnom prápade napr. vidno že návštevník z Holadska bol na Webe suppo už 22 krát). Ďalej nasledujú ikonky platformy (PC, tablet, smartphone), Operačného systému a prehliadač. Pod týmto máme uvedenú konkrétnu podstránku na ktorej návštevník bol naposledy (pre zaujímavosť celú históriu podstránok (preklikávania) na webe máme v pláne ukladať a bude dostupná v detaile danej návštevy). V pravej časti je to doba a čas trvania návštevy.

Veríme, že unifikácia týchto sekcí prispela k jednoduchosti a prehľadnosti a bude vnímaná pozitívne.

Enjoy!


24 Avatarov pre Live Chat agentov

Namiesto tradičných obrázkov ako sú firemné logá, alebo reálne fotografie agentov, môžu byť nasledovné avatary príjemné spestrenie:Avatar pre Live chat - modre prevedenie

Avatara si jednoducho zmeníte v administráci v sekcií Osobné nastavenia > Avatar:

Upload obrazka avarata pre agenta

A hor sa na supportovanie:

Live Chat s avatarom agenta

Jednotlivé obrázky avatarov sme pre Vás pripravili na stiahnutie tu.


Funkcionalita: Agent/návštevník píše… alias indikátor písania

Do našej služby Suppo live chat sme pridali novú funkcionalitu s názvom Indikátor písania. Pre návšetvníka sa zobrazí táto informácia na konci správ vo formáte “Agent píše…”:

image

Pre Agenta v administrácií sa zobrazuje obdobná správa “Návštevník píše…

image

Za implementáciou stojí jednoduchý $('#textbox').keydown(function (e){…}); javascript event a samostatná metóda SignalR hubu. Veríme že toto malé vylepšenie bude ku prospechu Vášho biznisu. Enjoy!


Nová grafika newslettrov

Pre oslovenie nových zákazníkov sme si pripravili nasledovnú grafiku:

suppo

Text:

Oslovte zákazíkov kým sú u Vás.

Suppo.biz vám pomôže byť nablízku zákazníkom, keď to potrebujú najviac.
Vďaka nášmu Live Chat softwareu môžete so zákazníkom komunikovaťreal-time a udržať si ho. Keď raz odídu ku konkurencii, už sa nemusia nikdy vrátiť.
Prístup k všetkým funkciám získate len za 7€ mesačne!