Suppo Live Chat Blog

Píšeme o našom real-time chate, funkcionalite, zaujímavostiach, technických riešeniach, marketingu, ...

Lokalizácia pomocou Zeta Resource Editora

Asi pre každého developera pohybujúceho sa v technológií ASP.NET sú známe .resx fajly, pomocou ktorých vieme pridávať aj textové záznamy v podobe kľúč-hodnota. Tento jednoduchý koncept sme využili pri lokalizácií aplikácie Suppo.

Visual studio - .resx files

Takto nadefinované kľúče s predkladmi sú potom jednoducho vložené do výsledného HTML napr. takto:

Lokalizácia v HTML pomocou .resx

Problémy ale nastávajú (a zabudované funkcionalita vo Visual Studiu nestačí) ak už v našich .resx súborov existuje viacero kľučov a máme už aj viecero jazykových mutácií súboru ako .resx, sk.resx, cs.resx a podobne. Ak v jednej z týchto mutácí sme zabudli definovať preklad pod daným kľučom, bude sa nám tento nedostatok ťažko hľadat a opravovať. V takejto situácí prichádza Zeta Resource Editor, ktorý nám umožní editovať všetky preklady v prehľadnej tabuľke a zabudnutý preklad nám zvýrazní:

Lokalizácia pomocou Zeta Resource Editora

Pri lokalizácií (alias viacjazyčnosti) je tento tool teda veľmi užitočný - Zeta Resource Editor.