Suppo Live Chat Blog

Píšeme o našom real-time chate, funkcionalite, zaujímavostiach, technických riešeniach, marketingu, ...

Funkcionalita: Agent/návštevník píše… alias indikátor písania

Do našej služby Suppo live chat sme pridali novú funkcionalitu s názvom Indikátor písania. Pre návšetvníka sa zobrazí táto informácia na konci správ vo formáte “Agent píše…”:

image

Pre Agenta v administrácií sa zobrazuje obdobná správa “Návštevník píše…

image

Za implementáciou stojí jednoduchý $('#textbox').keydown(function (e){…}); javascript event a samostatná metóda SignalR hubu. Veríme že toto malé vylepšenie bude ku prospechu Vášho biznisu. Enjoy!


Prologue

Príbeh suppo.biz sa začal písať v roku 2014, kedy jeden z mojich klientov, pre ktorého som naprogramoval e-shop (resp. dodal som mu Turingion e-shop systém z hromadou úprav) vzniesol požiadavku:

“Doprogramujte mi tam aj to chatovacie okiento ako majú aj konkurenčné shopy … resp. rozplánujte implementáciu aj s odhadovaným časom … koľko to bude trvať”

Nad touto požiadavkou som sa celkom pousmial, a začalo vysvetlovanie … že ide o komplexné riešenie (produkt), ktoré predávajú ako službu iné spoločnosti a dá sa objednať za mesačný poplatok. Vloženie do eshopu je potom jednoduché pridanie scriptu. Vysvetloval som, že programovanie tejto funkcionality je nereálne a trvalo by mesiace … Spomýnam ako táto odpoveď klienta pomerne zaskočila a sklamane odpovedal :

“Tak to teda objednajte … a kolko to stojí?”

Nakoniec som pre klienta objednal službu livechatoo.

A vtedy to začalo, vložil som chat script do stránky a začal chat klienta testovať … uvedomil som si, že sa dá spraviť aj lepšie a bolo by super dodávať vlastné riešenie live chatu spolu s e-shopom kde by klient už nemusel nič platiť tretej strane … a nakoniec nieje to také komplkované/komplexné ako som si myslel. Najbližší mesiac mi to stále vŕtalo v hlave:

  • predstavoval som si technológie, ktoré by som na realizáciu zvolil
  • architektútu
  • servrovú infraštruktúru
  • funkcionalitu

V decembry 2014 sa to vo mne zlomilo a pustil sa do implementacie. No naprogramovať softvér namieru pre jedného zákazníka, postupne mu dodávať funkcionalitu v malých interáciach, testovať, konzultovať, upravovať … je ale diametrálne odlišný spôsob programovania ako programovať univerzálnu službu určenú pre celý internet. Je to oveľa, oveľa, oveľa náročnejšie … o čom som sa presvedčil v obdobý od konca roka 2014 až do jari 2016 kedy sme Suppo spustili nielen ako súčasť eshopu pre existujúcich zákazníkov zadarmo … ale aj ako službu dostupnú pre akýkoľvek web, či e-shop.

Trvalo teda rok dokedy uzrela svetlo sveta v podobe hodnej za ňu účtovať poplatok.

O

  • priebehu implementácie,
  • funkcionalite ako chat bot Tonny alias neurónovej sieti,
  • technológií SignalR,
  • SSL cetifikácu LetsEncryp (a celkovo o svete SSL certifikátov a nezmyselných poplatkoch)
  • či stanoveniu výslednej ceny pre suppo
  • a o hromade zaujímavostiach zo sveta technológií či zo zákulisia služby Suppo

bude reč v neskorších blog postoch.