Suppo Live Chat Blog

Píšeme o našom real-time chate, funkcionalite, zaujímavostiach, technických riešeniach, marketingu, ...

Funkcionalita: Preposielanie offline správ

Ak operátory nie sú momentálne online (je napr. víkend, sviatok, či mimo pracovných hodín) vaši návštevníci majú k dispoziící tzv. offline dialóg.

Offline dialóg - Suppo Live Chat

Takéto offline správy, zadané prostredníctvom tohoto dialógu, sú potom pre vás dostupné v administrácií v sekcií Offline správy:

Offline správy v Administrácií Suppo Live Chat

Z pohodlia administrácie je samozrejme možné na správy odpísať. No na želanie zákazníkov sme pridali novú funkcionalitu preposielania offline správ na email. Toto nastavanie je dostupné pre administrátora v sekcií Nastavenia účtu > Preposielanie správ:

Nastavenie preposialnia offline správ Suppo Live Chatu

Po jeho aktivovaní budú všetky offline správy preposielané do zadanej emialovej schránky:

Emailová schránka s offline správou zo Suppo LIve Chatu

Enjoy!


Funkcionalita: Admin kompletne už aj v češtine

Pre administráciu a klientský widget už máme na výber z troch jazykov:

  • Slovenčina (je momentálne primárny jazyk)
  • Angličtina
  • Čeština

Výber jazyka: Angličtina, Slovenčina, Čeština

Výber je dostupný v administrácií v sekcií “Nastavenia účtu”, tab “Jazyk” (viď obrázok vyššie). Admin sa teda kompletne prepne do českého jazyka a tiež widget, ktorý je zobrazený na cieľovom webe pre zákazníkov. Keďže ale windget má niektoré texty konfigurovateľné priamo z administrácie je ešte potrebné v sekcií “Widget”, tab “Vzhľad” nastaviť texty podľa uváženia. Viď nasledovný obrázok:

Widget - definovanie vlastných textov

Web je momentálne lokalizovaný len v slovenčine. Je to hlavne z dôvodu, že nasledovné podstránky sú obsahovo veľmi kompexné:

Ale skôr či neskôr sa dostane rad aj naň.