Suppo Live Chat Blog

Píšeme o našom real-time chate, funkcionalite, zaujímavostiach, technických riešeniach, marketingu, ...

Funkcionalita: Agent/návštevník píše… alias indikátor písania

Do našej služby Suppo live chat sme pridali novú funkcionalitu s názvom Indikátor písania. Pre návšetvníka sa zobrazí táto informácia na konci správ vo formáte “Agent píše…”:

image

Pre Agenta v administrácií sa zobrazuje obdobná správa “Návštevník píše…

image

Za implementáciou stojí jednoduchý $('#textbox').keydown(function (e){…}); javascript event a samostatná metóda SignalR hubu. Veríme že toto malé vylepšenie bude ku prospechu Vášho biznisu. Enjoy!


Loading