Suppo Live Chat Blog

Píšeme o našom real-time chate, funkcionalite, zaujímavostiach, technických riešeniach, marketingu, ...

Štatistiky - rozdelenie grafu na: Návštevy za posledný mesiac a Konverzácie za posledný mesiac

V štatisktikách sme rozdelili graf, ktorý dával do pomeru počet návštev a počet konverzácií pre jednotlivé dni za posledný mesiac. Povodné riešenie malo problém u zákazníkov, ktorí majú návštevnosť rádovo v tisíckach. Kedže bežný počet odsupportovaných návštevníkov je rádovo v desiatkach v pomere s tisíckami návštev, údaj o počte konverácií alias chatov, nebol na grafe vidno. Po novom teda rozdelený graf vyzerá napr. takto:

Štatistiky - rozdelenie grafu na: Návštevy za posledný mesiac a Konverzácie za posledný mesiac

Veríme, že táto zmena napomôže k prehľadnosti pri analýze a vyhodnocovaní dát (napr. zhodnotenie účinnosti marketingovej kapane).


Loading