Suppo Live Chat Blog

Píšeme o našom real-time chate, funkcionalite, zaujímavostiach, technických riešeniach, marketingu, ...

Zjednotenie sekcií História návštev a konverzácií

Zjednotením/unifikáciou prešli nielen ikonky, ako je vidno na obrázku nižšie:

História konverzácí a návštev

… ale hlavne dáta, ktoré sú zobrazené v responzívnom gride. V sekcií konverzácie sa zobrazuje nasledovné:

História konverzácí

Ikonka štátu návštevníka + jeho meno alebo ID, nasledujú ikonky platformy (PC, tablet, smartphone), Operačného systému a prehliadač. Pod tým je uvedený počet správ v danej konverzácí a meno agenta, ktorý komunikoval z návštevníkom.V pravej časti je to potom čas trvania a doba kedy prebehla konverzácia.

Sekcia história návštev je obdobná:

História návštev

Ikonka štátu návštevníka + jeho meno alebo ID, pre zmenu nasleduje poradové číslo návštevy na webe (v tomto konkrétnom prápade napr. vidno že návštevník z Holadska bol na Webe suppo už 22 krát). Ďalej nasledujú ikonky platformy (PC, tablet, smartphone), Operačného systému a prehliadač. Pod týmto máme uvedenú konkrétnu podstránku na ktorej návštevník bol naposledy (pre zaujímavosť celú históriu podstránok (preklikávania) na webe máme v pláne ukladať a bude dostupná v detaile danej návštevy). V pravej časti je to doba a čas trvania návštevy.

Veríme, že unifikácia týchto sekcí prispela k jednoduchosti a prehľadnosti a bude vnímaná pozitívne.

Enjoy!


Loading